Ang katagumpayan ng integridad ng higit sa personal na kawalan ng minamahal sa buhay (06052017)

DANIEL 1:6-7   Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ni Aspenaz ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Beltesazar, Shadrac naman si Hananias, Meshac si Misael, at Abednego si Azarias.

Sa buhay natin hindi natin maiiwasan ang mga personal na pagkapinsala, subalit maaari kang tumugon dito sa mga paraan na makapagluluwalhati sa Diyos.

Nitong Mayo 2017 ay nagsimula nag pag atake ng isang grupong Maute mga grupo na naghahasik ng terorismo sa MArawi City, Mindanao. Na kung saan pumatay ng maraming residente at sundalo. Kung kaya naman ngdeklara ng Martial law sa parteng ito ng Pilipinas. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapaalala kung gaano kahirap makitungo sa pagwala ng mahal sa buhay.

Naiintindihang mabuti nila Daniel , Hananiah, Mishael at Azariah ang pagkawala ng bagay o tao na hindi natin inaasahan. Marahil sa panahon ngayun ang mga nakararanas ng ganito ay ang mga bilanggo ng digmaan o mga nakatakas sa digmaan ang buong kaloobang kumikilala sa malalim na kahulugan ng pagkawala  o pagkahiwalay ng mga taong ito sa kanilang mga pamilya, kaibigan at lupang kinalakihan.

Hindi lamang pagkawala ng mahal sa buhay ang nawala sa kanila kabilang na rito ang kanilang mga pangalan. Nung sila’y nabihag, bawat isa sa kanila ay nakapangalan sa Hebreo na sumasalamin sa kanilang maka Diyos na kinagisnang buhay. Subalit para matanggal ang pagkkonekta nila sa Diyos ng mga Hudyo iniutos ni Haring Nebuchadnezzar na palitan ang kanilang mga pangalan sa Daniel (na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay Hukom) Si Belteshazzar (“Ibinigay ni Bel” o Prinsipe ni Bel) atbp.

Hindi naiwasan nila Daniel ang kanilang sinapit na pagkawala ng pangalan, pamilya at kaibigan, subalit lubos silang nagtitiwala sa Diyos at tinanggihan ang mga kompromiso at desperasyon na kanilang dinaranas. Ito ang halimbawang ating dapat tularan sa oras na tayo’y mawalan ng minamahal o bagay o ngalan na ating iniingatan. Ito ang aking dinanas nung kinuha ng Panginoon ang buhay ng aking amang hindi ko man lamang nabahagian ng mabuting balita ng Diyos.  Mahal na mahal ko ang Papa ko subalit sa oras ng kawalan ko ng mahal sa buhay dun ko naramdaman kung gaano ako kamahal ng Panginoon. PInakita niya ang katahimikan sa aking puso na hindi mo mararanasan para sa mga taong hindi binago ng puso ng Panginoon. Nawalan ako ng minamahal sa buhay nung ako ay hindi pa nakakakilala at nakaranas ako ng pighati at lubos na kalungkutan kumpara sa ngayun. Napagkamalan pa nga akong parang hindi namatayan. Subalit alam ng Panginoon ang puso ko.  Paano ito nangyari? Simple lang.  Tulad nila Daniel humingi ako sa Panginoon ng Kaalaman upang ipakita sakin ang pagkaulila ko ng mahal sa buhay sa tulong ng kung papaaano nakikita ng Panginoon ang lahat, at grasya mula sa kanya upang ako’y tumugon dito.

Ikaw naipanalangin mo na ba ang kilala mo at nababalitaan mong nawalan ng mahal sa buhay na nagdurusa sa tinamo niyang pagkawala ng minamahal sa buhay.  Ano pang hinihintay mo? Makipag usap ka ng direkta sa Panginoon at ito’y kanyang papatnubayan.

Advertisements