Pahabol sa kapatawaran (06022017)

MATEO 6:14-15  Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit.  Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.

Ang mga mananampalataya ay nararapat lamang na magpatawad ng kapwa sapagkat ikaw ma’y pinatawad ng Ama sa langit. (cf. Eph. 1:17) Maihahayag ba natin na alam naten ang paraan ng pangmagulang na pagpapatawad ng Panginoon – na kung saan ay nakakatulong upang mapanatili natin ang ating pakikisama sa Panginoon ng mariwasa at namumukadkad?

Ganito ang nasa isip ni Pablo ng kanyang sinulat ang : “Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan, upang ipakita ni Cristo Jesus sa pamamagitan ko, ang kanyang lubos na pagtitiyaga, at upang ito’y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. (1Tim.1:16)”

Ang di-mapagpatawad na kalooban ay hindi lamang salungat para sa isang taong napatawad ng Diyos, ngunit nagdadala ng mapagparusang Diyos sa halip na makatanggap ng kanyang awa. Ang kasalanan ng hindi mapagpatawad na puso at ng masakit na kalooban (Heb.12:15) ay walang tyansang makatanggap ng biyaya mula sa Panginoon at nagaanyaya lamang ng panghahatol.

Bilang mananampalataya natural na lilitaw ang mapagpatawad na puso (gen.50:19-21). Para tayo makatanggap ng kapatawaran ng isang perpekto at makapangyarihang Diyos at itanggi na magpatawad ng iba  nung tayo pa ay makasalanang tao ito ay nagpapakita ng  pangaabuso sa awa ng Diyos. “Walang awang hahatulan ang di-marunong maawa; ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol.” (James2:13).  Kung kaya naman siguraduhin natin na ugaliing magpatawad ng kapwa.

Maihahalintulad ko ito sa aking buhay Kristiyano. Sa kasalukuyan madameng tao ang sumubok ng aking pananampalataya sa Panginoon. Naririyan na kinukestyon ako ba’t daw ako madali magpatawad. Pakitang tao lang daw ako dahil imposible daw na mapatawad mo ang taong ito sa ginawa sa akin. Nagpapanggap na mabait, Martir at kung anu anu pa. Sa tuwing nagkakasala sa akin ang kapwa ko iisa lang ang tinitignan ko. Nung ako’y mapatawad ng Panginoon habang ako’y isang makasalanan. Oo iba ang Diyos talaga pagdating sa usaping pagpapatawad. Sinasabi nila na hindi daw tayo Diyos para magpatawad at tanging Diyos lang ang may kakayahang gawin ito. Ngunit mali, tinaggap mo si Kristo kung kaya’t kung anong klase siya yun din ang mananahan sa iyong puso, kung anong klaseng Diyos ang iyong sinasamba’t pinapururihan.  Ano ba ang dulot ng hindi pagpapatawad sa kapwa? Una mahirap makatanggap ng grasya sa Panginoon. Pangalawa kung iisipin ko ang relasyon na meron ako sa Panginoon kumpara noon napakahirap isipin na huwag patawarin ang taong nagkasala sa iyo. Pangatlo para kang nalalayo sa Kanya sa tuwing may sama ka ng loob sa kapwa mo. At iba ang pakiramdam na dulot ng taong hindi nagpapatawad. Iba apden pag kinoconvict ka ng Holy Spirit na against sa will ni God ang ginagawa mo. Sa totoo lang hindi ko kaya magpatawad subalit ng dahil sa awa at grasya ng Panginoon sa akin nagagawa ko ang mga imposible.

Ikaw ba ano bang nakapaghihiwalay sayo sa relasyon mo sa Panginoon  sa tuwing nagpipigil ka na magpatawad sa kapwa mo na nagdulot sa’yo ng masama o kasalanan? Nasubukan mo na ba na patawarin? Anong nagpipigil sayo para hindi magpatawad?  Malulunok mo ba na hindi magpatawad sa tuwing maaalala mo  ang natanggap mong  kalayaan sa presensya ng Panginoon?

Advertisements