Ang paghahanap sa kaharian ng Diyos

Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos][e] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mateo 6:33

Kapag ang Kristiyano ay nag-isip ng tulad sa mundo at manabik ng labis sa mga bagay na mayroon ang mundo, sila ay magaalala rin tulad ng mundo, dahil ang isipang hindi nakatutok sa Diyos ay isang isipang  nagiging sanhi na nagbibigay dahilan upang mag-alala. Ang matapat, mapagkakatiwalaan at makatwirang Kristiyano ay “nasasabik para sa wala, maliban sa pananalangin at pagsamo nang may pagpapasalamat [hayaan ang kanyang] kahilingan ay ipaalam sa Panginoon” (Phil.4:6)

Mula ng ako’y minulat ng Panginoon ang daming pagpapala at gantimpala ang kanyang ibinigay sa akin. Masasabi kong sa lakad kong Kristiyano may mga bagay na hindi mo paden maiwasang gawin tulad ng pag-aalala subalit bago matapos ang araw ay pinapakita na sayo ng banal na espiritong nananahan na sa iyo na hindi na dapat mag-alala ang tulad kong pinatawad na ng Panginoon. Isa sa  masasbi kong panlunas sa aking pag-aalala na nagreresulta ng kakontentuhan sa buhay ay ang gawing unang prayoridad ang Panginoon at ang kanyang kaharian. Ika nga ni Jesus “Kaysa hanapin at mag-alala ka sa kakainin mo, iinumin at isusuot mo tulad ng ginagawa ng mga hindi m=nanamplaataya, ay ituon ang iyong atensyon at inaasahan sa mga bagay ng Panginoon, at Siya na ang bahalang mag-alaga sa lahat ng iyong pangangailangan.” At ito’y patuloy kong nararanasan sa walang tigil niyang pag-aalaga sa akin.

Ano nga ba ang ibig sabihin ng Hanapin muna ang kaharian ng Diyos? ito’y nangangahulugan na pagkatalo ng ating mga sarili sa pagsunod sa Panginoon at ibuhos ang ting buhay sa mga walang katapusang trabaho ng ating Ama sa langit. Ang paghahanap sa Kaharian ng Diyos ay  paghahanap upang makapanalo ng mga tao para sa Kaharian ng Diyos upang sila din ay maligtas at upang  ang Diyos ay luwalhatiin.

Naitanong mo na ba sa iyong sarili na ang paghahanap muna sa kaharian ng Diyos ay sadyang isa lamang maliit na bahagi ng pangkaisipang salawikain natin hanggang sa maipaliwanag naten ang kahulugan nito sa totoong buhay, o pang araw araw na tuntunin. Bakit hindi mo hayaang maglaan nang oras ngayun din kung ano ang itsura ng pagpaprayoridad sa kaharian ng Diyos tulad ng sa bahay, sa trabaho, sa simbahan, sa dyim, sa palengke, at kahit saan mang lugar dalhin ka ng iyong pangaraw araw na kaugaliang pamamaraan.

Advertisements