Halimbawa ng mga Ibon

Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyog Ama na nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Mateo 6:26

Tulad ng mga ibang likha ng Diyos, ang ibon ay nakatanggap ng buhay mula sa Diyos. At ito’y kanyang binigan ng masaganang mapagkukunan ng pagkain at pakiramdam upang hanapin ang mga mapagkukunan ng mga ito para sa kanilang mga sarili at ng kanilang mga anak. Tinanong ng Panginoon si Job, “Sino ang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon, sino ang bumubusog sa kanilang inakay na nagugutom? (Job 38:41). Ang malinaw na sagot ay: Ginagawa ito ng Diyos.

Kung maingat na nagbibigay ang Diyos sa mga nilalang tulad ng ibon, papaano pa sa pangangalaga niya sa kaniyang nilikha na ginawa pa niyang kawangis at kanyang magiging anak sa pamamagitan ng pananalig?

Hindi ibig sabihin nito na minumu gkahi niya na ang mga ibo  ay walang ginagawa upang pakainin ang sarili nila. Pero hindi sila nagaalala kung saan mangggaling  ang mga susunod na kakainin nila. Iniipon nila ang kanilang mga kakainin hanggang sa makaipon sila ng sapat, at maghahanap uli bilang pangdagdag sa kanilang pagkaing itina i.

Sa aking buhay maaari ko ito gawing halimbawa tulad ng hindi pagaalala ng mga ibon sa kanilang buhay at magpatibay ng katulad ng saloobin nila para sa aking sarili. Dumarating sa buhay ko na nag aalala ako noon kung paano ko magkakaron ng kakainin sa mga susunod na araw subalit simula ng makakilala ako sa Panginoon ay pinakita at pinamulat sa akin ng Panginoon na pag ika’y nanalig sa Kanya walang imposible na hindi niya punan ang mga pangangailangan mo sa buhay.  Isa sa halimbawa ko ay nung ako’y nangamba na pag umuwi ako ng bansang Pilipinas nung ako’y kasalukuyang nagtatrabaho sa Brunei nagaalala ko nung umpisa subalit sa huli iniaaalay ko ng buo ang aking tiwala sa Panginoon kala ko nung umpisa ay wala na akong trabahong makikita subalit napakabuti ng Panginoon sapagkat ako’y pinagkatiwalaan paden ng Kumpanyang aking pinagtrabahuhan sa Brunei kaya magpasa hanggang ngayun ay patuloy ang trabaho ko sakanila bilang freelance home based designer. Sa loob ng anim na taon malayo sa aking sariling bansa ay madami akong karanasan na nagtibay lalo sa aking pananalig sa Diyos. Lalo na sa trabaho, napakaraming pagsubok na dumaan at idinaan kolang sa tiwala sa Diyos na ang pagtitiis sa tuwa’t lungkot sa trabaho ay may katumbas na pagpapala sa Panginoon sa huli. Nagustuhan ng Boss ko ang trabaho ko at dahil dito nabigyan ako ng pagkakataon na magtrabaho sa kanla kahit ako’y nasa bahay lamang. Tulad ng ibon hindi ako naghantay lamang bagkus ako’y kumilos ng may kasamang pagtitiwala sa Diyos.

Ikaw ba naitanong monaba sa sarili mo ng paulit ulit kung bakit ang ibon ay hindi lang nakaupo at naghihintay ng kanilang pangangailangan? Kung iyong imumulat ang iyong mga mata sa umaga, makikita mo kung gaano kasipag ang mga ibon. Sa paanong paraan mo matutulungan ang iyong sarili upang lubusang maintindihan ang salita ni Jesus? Sa paanong paraan na ang katamaran at ibang pagkukulang mo saa mabuting karakter madadagdagan ang iyong lebel ng pangamba o pagaalala?

Advertisements