Ang Halimbawa ng mga Bulaklak

“At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya! Mateo 6:28-30

Tinutukoy ni Jesus dito na pagmasdan natin ang ating kapaligiran, sa oras na ito sa mga bulaklak, upang siguraduhin sila ng pagmamalasakit at pagsagot sa pangangailangan sa tulong ng Diyos.

 

Ang punto dito ay hindi lamang si Solomon, ang isa sa pinakamaringal na hari na nakilala sa mundo, kaya niyang damitan ang sarili niya tulad ng isa sa mga bulaklak na malagong lumalaki sa dalisdis ng burol.

Kung sinabi ni Jesus ang mga ito para sa mga isang simpleng pananamit ay huwag tayong mag-alala sa ting susuotin, ano ang sasabihin niya sa atin? Kung kinaya nga ng Panginoon na kulayan ng berde ang palayan ng mga damo nang ganun kaganda at bigyan ng maiksing buhay ang naggagandahang bulaklak, paano pa kaya sa atin para tayo ay damitan niya at ingatan  na tuald ng kanyang sariling mga anak?

Sa buhay ko simula ng makakailala sa kanya walang araw na hindi niya ako pinabayaan kasmaa ng aking mga kasama sa bahay. Walang araw na hindi niya nakalimutang alagaan ang isang tulad kong malaki ang pagkakasala sa Panginoon. Hindi man limpak limpak na salapi ang meron ako subalit hindi niya ako pinababayaan at kinakalimutan. Lahat ng pangangailangan at kanyang binibigay upang patuloy na mabuhay sa mundong to. Lalong lalo na sa katatapos na Aniiversary ng aming Church. Pinakita sa amin ng Panginoon ang kapangyarihan niya sa pagbibigay ng mga taong tutulong dito para maging matagumpay ito.

Itanong  mo ito sa iyong sarili. Sa paanong paraan mo naipapakita sa Panginoon ang pagpapahalaga mo sa mga kalikasang kanyang ginawa? Ang kalikasan ay sadyang panay ang pagalala sa atin hindi lamang sa kniyang likas na kamangha-mangha at marangya ang pagkakagawa ng Panginoon, ito’y ginawa niya upang ibigay sa atin ang ating pang-araw araw na pangangailangan. Ang likhang ito ng Panginoon at regalo para sa atin, dinisenyo niya ito upang tulungan tayo na gamitin nten bilang ating pangunahing pangangailangan upang mabuhay sa mundo. 

 

Advertisements