Ang pagkamatapat ang mga Resulta ng Masaganang Paglilingkod

Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. – Daniel 1:21
Ang mga taong may integridad ay mga taong may makahulugang espiritwal na impluwensya.
Ang buhay ni Daniel ay isa sa may pinakamalaking impluwensya, na nagsimula nung siya ay bata pa at piniling mangako o panghawakan ang paniniwala niya sa Diyos kaysa sa makompromiso ang kanyang pananalig. Siya ay may kakarampot na katapatan, at binigyan lamang ng Diyos ng labis. Siguro ang iba sa mga Kristiyano ay naimpluwensyahan tulad ng tinamasa ni Daniel subalit ang bawat Kristiyano ay nararapat lamang na may pagpapasya. Tandaan, ang mga bagay na iyong dinisisyunan para kay Kristo ngayon ay direktang babagsak sa impluwensyang mayroon ka para sa Kanya sa mga darating na panahon. Nararapat lamang na tayo ay mamuhay sa bawat araw upang marinig ang boses ng Panginoon na nagsasabing ” Magaling, mabuti at tapat kong lingkod; ikaw ay naging matapat sa iilang bagay, ikaw ay aking pamumunuan sa maraming bagay, pumasok ka para sa ikakasiya ng iyong Master” (Mateo 25:23)
Sa pang-araw araw kong pamumuhay bilang Kristiyano nakikita ko at nararanasan mismo ang katapatan ng Panginoon sa akin. Papaanong hindi mo ibabalik sa Panginoon ang katapatan niya sa kaniyang mga pangako. Sa paanong paraan? sa pamamagitan ng paglilingkod sa kaniya ng tapat sa pamamagitan ng pamamahagi ng salita Niya. Nakakaranas ako madalas ng mga sitwasyon sa buhay ko na sumusukat kung gaano katatag ang ang paniniwala sa Kaniya. Mga pagsubok na akala mo minsan at wala na ang Panginoon sa iyong tabi subalit pinaparamdam niya ang kaniyang presensya hindi lamang sa araw na masaya lang kundi lalo na sa oras ng kalungkutan. Lubos akong nagpapasalamat sapagkat alam kong kulang pa ang aking kaalaman patungkol sa Diyos at dahil dito patuloy niya itong dinaragdagan ng lubos pa sa inaasahan ko. Isang Halimbawa nito ay pagdating sa pagkanta ng worship song. May mga nota na napakahirap abutin at kabisaduhin subalit pag nahihirapan ako isang tawag lamang sa Panginoon siya na ang bahala na bigyan ako ng dunong o kakayahan upang aking maihanda ang akign isipan at sarili para makuha ng tama ito.
 
Ikaw naitanong mona ba sa Panginoon na gabayan niya ang iyong pagkamatapat, upang ang iyong impluwensya para sa Kaniya ay mas maging matatag at lumago pa? O iniiisip mong sapat na ang nalalaman mo at malago kana? Tandaan ang lakad kasama si Kristo ay walang katapusan hanggat wala pa tayo kasama niya at habang naririto pa sa mundong ito ang ating kaalaman ay hindi matatapos ng tayo’y tumanggap lamang.
Advertisements

Halimbawa ng mga Ibon

Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyog Ama na nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Mateo 6:26

Tulad ng mga ibang likha ng Diyos, ang ibon ay nakatanggap ng buhay mula sa Diyos. At ito’y kanyang binigan ng masaganang mapagkukunan ng pagkain at pakiramdam upang hanapin ang mga mapagkukunan ng mga ito para sa kanilang mga sarili at ng kanilang mga anak. Tinanong ng Panginoon si Job, “Sino ang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon, sino ang bumubusog sa kanilang inakay na nagugutom? (Job 38:41). Ang malinaw na sagot ay: Ginagawa ito ng Diyos.

Kung maingat na nagbibigay ang Diyos sa mga nilalang tulad ng ibon, papaano pa sa pangangalaga niya sa kaniyang nilikha na ginawa pa niyang kawangis at kanyang magiging anak sa pamamagitan ng pananalig?

Hindi ibig sabihin nito na minumu gkahi niya na ang mga ibo  ay walang ginagawa upang pakainin ang sarili nila. Pero hindi sila nagaalala kung saan mangggaling  ang mga susunod na kakainin nila. Iniipon nila ang kanilang mga kakainin hanggang sa makaipon sila ng sapat, at maghahanap uli bilang pangdagdag sa kanilang pagkaing itina i.

Sa aking buhay maaari ko ito gawing halimbawa tulad ng hindi pagaalala ng mga ibon sa kanilang buhay at magpatibay ng katulad ng saloobin nila para sa aking sarili. Dumarating sa buhay ko na nag aalala ako noon kung paano ko magkakaron ng kakainin sa mga susunod na araw subalit simula ng makakilala ako sa Panginoon ay pinakita at pinamulat sa akin ng Panginoon na pag ika’y nanalig sa Kanya walang imposible na hindi niya punan ang mga pangangailangan mo sa buhay.  Isa sa halimbawa ko ay nung ako’y nangamba na pag umuwi ako ng bansang Pilipinas nung ako’y kasalukuyang nagtatrabaho sa Brunei nagaalala ko nung umpisa subalit sa huli iniaaalay ko ng buo ang aking tiwala sa Panginoon kala ko nung umpisa ay wala na akong trabahong makikita subalit napakabuti ng Panginoon sapagkat ako’y pinagkatiwalaan paden ng Kumpanyang aking pinagtrabahuhan sa Brunei kaya magpasa hanggang ngayun ay patuloy ang trabaho ko sakanila bilang freelance home based designer. Sa loob ng anim na taon malayo sa aking sariling bansa ay madami akong karanasan na nagtibay lalo sa aking pananalig sa Diyos. Lalo na sa trabaho, napakaraming pagsubok na dumaan at idinaan kolang sa tiwala sa Diyos na ang pagtitiis sa tuwa’t lungkot sa trabaho ay may katumbas na pagpapala sa Panginoon sa huli. Nagustuhan ng Boss ko ang trabaho ko at dahil dito nabigyan ako ng pagkakataon na magtrabaho sa kanla kahit ako’y nasa bahay lamang. Tulad ng ibon hindi ako naghantay lamang bagkus ako’y kumilos ng may kasamang pagtitiwala sa Diyos.

Ikaw ba naitanong monaba sa sarili mo ng paulit ulit kung bakit ang ibon ay hindi lang nakaupo at naghihintay ng kanilang pangangailangan? Kung iyong imumulat ang iyong mga mata sa umaga, makikita mo kung gaano kasipag ang mga ibon. Sa paanong paraan mo matutulungan ang iyong sarili upang lubusang maintindihan ang salita ni Jesus? Sa paanong paraan na ang katamaran at ibang pagkukulang mo saa mabuting karakter madadagdagan ang iyong lebel ng pangamba o pagaalala?