Ang pagkamatapat ang mga Resulta ng Masaganang Paglilingkod

Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. – Daniel 1:21
Ang mga taong may integridad ay mga taong may makahulugang espiritwal na impluwensya.
Ang buhay ni Daniel ay isa sa may pinakamalaking impluwensya, na nagsimula nung siya ay bata pa at piniling mangako o panghawakan ang paniniwala niya sa Diyos kaysa sa makompromiso ang kanyang pananalig. Siya ay may kakarampot na katapatan, at binigyan lamang ng Diyos ng labis. Siguro ang iba sa mga Kristiyano ay naimpluwensyahan tulad ng tinamasa ni Daniel subalit ang bawat Kristiyano ay nararapat lamang na may pagpapasya. Tandaan, ang mga bagay na iyong dinisisyunan para kay Kristo ngayon ay direktang babagsak sa impluwensyang mayroon ka para sa Kanya sa mga darating na panahon. Nararapat lamang na tayo ay mamuhay sa bawat araw upang marinig ang boses ng Panginoon na nagsasabing ” Magaling, mabuti at tapat kong lingkod; ikaw ay naging matapat sa iilang bagay, ikaw ay aking pamumunuan sa maraming bagay, pumasok ka para sa ikakasiya ng iyong Master” (Mateo 25:23)
Sa pang-araw araw kong pamumuhay bilang Kristiyano nakikita ko at nararanasan mismo ang katapatan ng Panginoon sa akin. Papaanong hindi mo ibabalik sa Panginoon ang katapatan niya sa kaniyang mga pangako. Sa paanong paraan? sa pamamagitan ng paglilingkod sa kaniya ng tapat sa pamamagitan ng pamamahagi ng salita Niya. Nakakaranas ako madalas ng mga sitwasyon sa buhay ko na sumusukat kung gaano katatag ang ang paniniwala sa Kaniya. Mga pagsubok na akala mo minsan at wala na ang Panginoon sa iyong tabi subalit pinaparamdam niya ang kaniyang presensya hindi lamang sa araw na masaya lang kundi lalo na sa oras ng kalungkutan. Lubos akong nagpapasalamat sapagkat alam kong kulang pa ang aking kaalaman patungkol sa Diyos at dahil dito patuloy niya itong dinaragdagan ng lubos pa sa inaasahan ko. Isang Halimbawa nito ay pagdating sa pagkanta ng worship song. May mga nota na napakahirap abutin at kabisaduhin subalit pag nahihirapan ako isang tawag lamang sa Panginoon siya na ang bahala na bigyan ako ng dunong o kakayahan upang aking maihanda ang akign isipan at sarili para makuha ng tama ito.
 
Ikaw naitanong mona ba sa Panginoon na gabayan niya ang iyong pagkamatapat, upang ang iyong impluwensya para sa Kaniya ay mas maging matatag at lumago pa? O iniiisip mong sapat na ang nalalaman mo at malago kana? Tandaan ang lakad kasama si Kristo ay walang katapusan hanggat wala pa tayo kasama niya at habang naririto pa sa mundong ito ang ating kaalaman ay hindi matatapos ng tayo’y tumanggap lamang.
Advertisements