Ang hindi pag-iwan ng Diyos sa kanyang mga anak ng mag-isa

Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo,”Hindi ba’t tatlo lamang ang inihagis sa apoy?” “Opo, kamahalan,” Sagot nila. “Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? Ang ang tingin ko sa ikaapat ¬†ay parang anak ng mga diyos. Daniel 3:24-25

Pinakita ng Panginoon dito kung gaano Siya makapangyarihan sa mga taong pumapatay kina Daniel at iba pa. Sinusubok ang kapangyarihan ng Dios na sinasamba nila Daniel. Sapagkat sinusunog na sila ay sinamahan pa ng Panginoon ang mga ito sa apoy at tinutulungan makaligtas sa nagbabagang apoy na kung saan sila ay hindi tinatablan nito. Napakalinaw na kakaibang higit sa kaya ng tao at lampas sa kanilang kontrol ang nangyayari.

Base sa aking karanasan, kung ikaw ay isang Kristiyanong tulad ko, ipinangako ng Panginoon na hindi Niya tayo iiwan o papabayaan. (Heb.13:5). Napatunayan ko ito sa bawat pagsubok at saya na aking dinaranas. Tulad nalamang nung ako ay naghahanap ng mahihiramang pera upang mapunan ang pambayad sa aking ahensya na inaaplayan palabas ng bansa anim na taon na ang nakakaraan at ako’y hindi pa noon nakakakilala sa Panginoon subalit ngayon ko lamang napagtanto ang mga makapangyarihang tulong ng Diyos sa akin. Wala akong ipon o anuman subalit may nilaan ang Diyos na mga tao na aking malalapitan at doon ko Siya nararamdaman sa bawat pangyayari sa aking buhay mabuti man o masama sa aking paningin. Kung kinakailangan, nagpapadala ang Panginoon ng mga anghel upang gabayan ka sa isang ispesyal na paraan (Heb.1:14). Sa katotohanang ito ay hinihikayat ako, at lalo na kung ako ay sumasailalim sa pagsubok.

Ikaw ba kailan mo pinapurihan ang Diyos para sa iyong proteksiyon at pangpalakas ng loob na ibigay sa iyo nung nakaraan at para sa kanyang panagako sa iyo sa hinaharap?

Advertisements