Pagtingin sa Hinaharap (5312017)

2 CORINTO 4:17  Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad.

Napakadaling tiisin ang pagsubok kung ating pahahalagahan ang hinaharap kaysa sa kasalukuyan.

Natatandaan ko pa nung mapanood ko yung palabas na “Back to the Future” na kung saan umiikot ang istorya sa posibilidad  na makapaggala gala ka hindi lang kung saan kundi sa oras na naisin mo kasama na ang nakaraan at ang hinaharap.  Ang tema ng palabas na ito’y  nagpapakita ng komplikasyon kung pakikialaman ang magaganap sa hinaharap, mainam pang mabuhay sa kasalukuyan. Ang mga manonood  ay maaaring magpahiwatig na sa huli na hindi mahalaga na tayo’y magpokus lamang sa hinaharap.

Ito’y kabaligtaran sa kung anong palagay ni Apostol Pablo sa hinaharap. Kanyang inaksyunan agad ang kasiguraduhan kung anong naghahantay sa lahat ng mananamapalataya para sa buhay na darating sa hinaharap. Para kay Pablo, ang kahalagahan ng hinaharap ang isa sa napakaimportanteng rason kung bakit niya kinakaya ang paghihirap at pagsubok na kanyang dinadanas. Ang pansamantalang sakit para sa kanya at sa atin ay hindi makatwiran kumpara sa kung anong nagiintay sa atin sa kaharian ng Panginoon.

2ROMA 8:18 Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw.

Hindi mahalaga para sa akin ang pagsubok at hirap na kasalukuyang dumarating sa aking buhay kung aking aalalahanin ang pangako ng Panginoon. Ipinakita sa akin ng Panginoon na ang tunay na kahalagahan ay isa lamang kontribusyon sa ating kaluwalhatiang walang hanggan. Kumbaga ang pagsubok at paghihirap na aking kinakaya sa araw araw ay direktang nakadugtong sa ating walang hanggang gantimpala. Ang gantimpalang iyon ay hindi lamang panlabas na mga bonus tulad ng magarang korona, maayos at naggagandahang damit, o malaking mansion sa langit.  Sa halip, ito’y tumutukoy  sa ating karagdagang kapasidad na magpuri, magsilbi at upang luwalhatiin ang Diyos. Ito ang nakatulong upang punan ang pinakadakilang pagnanais ni Pablo at makaya niya at magalak na pagtiyagaan ang bawat pagsubok at ito ang halimbawang nais niyang ipabatid at ating tularan para sa ating mananampalataya.

Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tulad ni Apostol Pablo sa aking buhay simula ng aking makilala ang Panginoon walang pagsubok at paghihirap ang aking hindi kinaya sa tulong ng makapangyaring Panginoon.

Matanong kita ano ang sinasabi ni Pablo tungkol sa pag-asa na mayroon ka ngayun upang makayanan mo ang lahat ng hirap at pagsubok sa buhay? Kanino ka lumalapit para makayanan mo ang lahat ng ito? 

Advertisements