Inilarawan sa Pag-ibig ng Diyos

Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya’y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya’y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya! Mateo 7:9-11

Kung ating inihahayag na tayo ay anak ng Diyos, nararapat lamang na sumalamin sa ating buhay ang karakter ng Panginoon. Sa Mateo 7:9-11 tinatanong ni Jesus ang mga katanungan dito na malinaw na sinasagot na walang ama ang makakagawa nito sa kadahilanang hindi natural na mapapabayaan ang pisikal at epsiritwal na pangangailangan ng kaniyang anak. Kung ang ama natin sa lupa ay hindi tayo pinababayaan papaano pa ang Ama nating sa langit.

Sa paanong karanasan ko ito maihahalintulad? Hindi maihahalintulad ang pagmamahal ng ama sa anak subalit nang maranasan ko ang pagmamahal ng Ama sa langit ay naging mabuti lalo ang pakikitungo ko sa kapwa ko. Sa pamamagitan nito naipadarama naten sa iba ang pagmamahal ng Ama sa langit sa ibang tao. Sa pammagitan ng pagbibigay sa pangangailangan ng kapwa naten. Sa simpleng tulong naipaaabot naten sa kanila kugn gaano kabait ang Panginoon sa kanila. Napakalinaw  na kung gusto naten na itrato tayo ng Diyos ng may mapagmahal na pagkabukas-palad bilang Kaniyang anak, nararapat lamang na pakitunguhan ang ibang tao, dahil tayo ang nagdadala ng Kanyang pagkakatulad.

Naitanong mona ba sa iyong sarili. Ano ang humahadlang sa iyong sariling abilidad upang makita Siya sa kaliwanagan, sa halip na pangunahan na may kaugnayan sa Kanya sa relihiyosong mga salita –  ng may kalayuan at hiwalay rito?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s