Ang Pagpili ng Diyos sa Mahihirap

Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti! Hindi ba’t pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya? 6 Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba’t ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman?  Santiago 2:5-6
Ang pagpapakita ng pagtatangi sa mayayaman ay salungat sa pagpili ng Panginoon sa mga mahihirap. Ang yaman at kahirapan ay hindi kinakailangan sa espiritwal na isyu. Maraming mayayamang tao ay Kristiyano at maraming mahihirap na tao ang hindi nananampalataya. Subalit sa pangkalahatan, Ang Diyos ay namili sa mahihirap na tao upang manirahan sa kaniyang Kaharian. (Matt.19:23-23). Dahil ang mga mayayamang tao ay madalas na nakagapos sa mundong ito at may maling pakiramdam sa kanilang seguridad. KAramihan sa kanila at hindi lamang tinaggihan si Kristo, at kanila pang inusig ang mga nanampalataya (Santiago 2:6-7)
Dumating sa buhay ko at naranasan ang ganitong pangyayari. Nung ako ay nagsisimba sa BTN isang Simbahang Kristiyano sa Brunei kung saan ako unang nagsimba bilang Born-again Christian. Naranasan kong magbigay ng ikapu sa isang sobre na kung saan ilalagay mo ang iyong pangalan. Hindi kalakihan ang nailalagay ko kumpara sa naglalakihang suweldo ng mag kasabayan kong malalaki ang sahod doon. Nung umpisa napaka init ng pagtanggap sayo subalit nung malaman na nila ang ibinibigay kong ikapo ay napansin kong hindi nako madalas pansinin tulad nung umpisa kong punta.  Dito ko napagtanto na sila ay simbahan na nagtuturo ng “Proseperity Gospel/Health and Wealth/ Claim It.,etc.) Dito ko napagtanto na anuman ang iyong katayuan sa pananalapi, kung mahal mo ang Diyos, Ikaw ay mayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng Kaniyang Kaharian. Ibig sabihin nito ay ligtas kana at magmamana ng Kapunuan  ng iyong kaligtasan at mayaman sa walang hanggang pagpapala ng Diyos. AT iyan ay isang kamangha-manghang katotohanan!
Itanong mo sa iyong sarili. Naranasan mo na ba na mabalutan ng kariwasaan  ang iyong mabuting pagpapasiya? Inaasahan ng Diyos na igalang at pangalagaan ng mga Kristiyano ang kanilang mga mahihirap na kapatid kay Kristo. Hindi mo ito magagawa kung ikaw ay nagpapakita ng pagtatangi sa mayayaman.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s