Ang Pagaalala ay isang Kasalanan

MATEO 6:25 Kaya’t sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin][a] upang kayo’y mabuhay o kaya’y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit?

Para sa mga Kristiyano ang pag-aalala ay isang pagsuway at hindi pagiging tapat sa Panginoon. Walang bagay sa ating buhay, panlabas man o panloob, mapapawalang-sala ang ating pagkabalisa lalo pa’t ang aming Master ay ang ating Panginoon.

Ang pag-aalala ay isa lamang kasalanan sa hindi naten pagtitiwala sa pangako at kalooban ng ating Diyos, Gayunpaman ito’y kasalanan para sa mga Kristiyano. Sa salitang Griyego, ang pangunahing utos ni Jesus ay kinabiiblangan ng mga ideya ng pagpapahinto sa kung ano ang ginagawa nating pag-aalala.

Kung ang pag-aalala ay kasama sa pang-araw-araw mong pamumuhay, nararapat lamang na ihinto muna ito.  Simula nang ako’y nakakilala sa Panginoon. napakalaking pagbabago ang aking naranasan at patuloy na nararanasan sa pagtitiwala sa Panginoon. Naririyan ang dumating ang oras na nagigpit kame sa pera at hindi na malaman kugn saan pa kukuha ng mahihiraman subalit pag ipinagkatiwala mo pala sa Panginoon ay lubhang ipinapakita niya kugn gaano siya makapangyarihan sa pagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga minamahal na nilalang. May mga imposibleng bagay na nararanasan ko nameng mag-asawa na tanging ang Panginoon ang nagbibigay solusyon. Sadyang napakabuti ng Panginoon at dahil dito lalo ko Siyang minamahal sapagkat una niya pinaparamdam kugn gaano Siya magmahal sa mga taong umaasa lamang sa Kaniya.

Matanong nga kita? Sa papaanong paraan mo ba maikakategorya ang sarili mo pagdating sa usapin ng PAG-AALALA? MAiisip mo ba na piliin ang kaluwagan sa pag-aalala sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos? Kung hindi naman anong pumipigil sa puso mo na paboran na mabawasan ang iyong pag-aalala sa buhay at pagkakaroon ng malakas na tiwala at kakontentuhan sa buhay?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s