My Daily Life Prayer

PANGINOON, Tulungan mo pong muli na mamatay sa aking sarili ngayon sa araw na ito. Upang ilatag ang mga bagaheng nagpapabigat sa akin, isantabi ang mga pagnanasang labas sa kalooban mo para sa akin Panginoon. Upang isuko sa iyo ang lahat ng takot, pag-asa, at ipagkatiwala ang lahat na mayroon ang aking sarili sa Iyo Panginoon. Lord, tulungan mo akong buhatin ang krus na aking tangan sa araw araw at susundan kita. Tulungan mo ako Panginoon na parangalan ka at maging masigasig anuman ang katumbas nito o nang lumbay na kasama nito at ang pagkakabukod sa makipot na daang ito. Naway hindi ako pangunahan o manahimik lamang sa opinyon ng iba pero naglalayong hanapin ang Opinyon mo Panginoon at ang iyong katuruan ang gumabay sa akin.

Panginoon, lugod kong ikararangal na tumakbong kasama ka sa karera ng buhay ng may pagtitiis at tibay ng loob, ang mga mata ko’y itinatakda ko sa iyo sa bawat pagharap ko sa bawat katahimikan o unos at bagyong dumarating sa aking buhay, paghihirap o sa bawat panahon ng iyong pagpapala. Anuman ang kasalukuyan kong kinakaharap na kalagayan, alalayan mo po akong manatiling nakapirmi ang buhay ko sa iyo.

Panginoon, nawa’y ang aking buhay ay maaninag sa iyo at ang aking puso ay manatili sa iyo upang sa gayun ang aking pananalig sa iyo Panginoon ay makita ng iba at kung papaanong ang Grasya mo at Awa ang nagbigay daan upang ako’y mabago.

Panginoon, nawa’y ang iyong kaluwalhatian ang makita sa aking buhay at sa kung ano ako ngayon na may pagbabago nang dahil sa habag at awang iyong ibinigay sa akin. Mahal na Mahal kita Lord Jesus at lubos akong nagpapasalamat sa pang araw araw na pag gabay sa aking buhay , sa bawat oras, sa bawat sandali, sa bawat pagatatgumpay, sa bawat takot na kinakaharap sa buhay, sa bawat pagkabigo ko. Aking Panginoon, naririyan ka sa akign tabi palagi at ako’y lubos na nagpapasalamat na hindi ko hinarap ang buhay nang mag-isa nang hindi ka kasama. Kinulong mo ako sa’yo, ikaw ang nagsilbing bakod o proteksiyon ko. Hindi mo ko iniwan at hindi moko pinababayaan. SALAMAT PANGINOONG MAPAGBIGAY. SA NGALAN NI HESUS. Amen

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s